Nederlandse specialisten de beste van de wereld in 2025?


Nederlandse specialisten de beste van de wereld in 2025?

Nederlandse medisch specialisten moeten in 2025 aantoonbaar de beste zorg ter wereld kunnen leveren. Wat betekent dit precies?

Grotere transparantie, intensievere samenwerking en een holistische aanpak. In de praktijk betekent dit dat de medische zorg volledig gewijd is aan de patiënt. De patiënt staat dus dan hopelijk weer centraal en de medisch specialist maakt deel uit van een flexibel netwerk van zorgprofessionals.

Dat is althans het doel van de (FMS) Federatie Medisch Specialisten, die dit beschreven heeft in het visie document Medisch specialist 2025.

http://www.demedischspecialist.nl/.

De visie geeft richting aan de vraag hoe medisch specialisten hun rol en positie in de toekomst zien. Vier thema`s staan hierin centraal.

De vier hieronder genoemde thema`s sluiten aan bij ontwikkelingen in de zorg die een verschuiving laten zien van een zorgsysteem gericht op verantwoording en marktwerking naar een zorgsysteem waarbij vertrouwen tussen patiënt en de medisch specialist centraal staat.

Thema 1: De unieke patiënt en de moderne specialist. De relatie tussen arts en patiënt is in 2025 vooral gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven voor de patiënt. Dit is meer dan alleen de behandeling van de ziekte. Veel meer dan nu het geval is, vraagt dit van de medisch specialist om een holistische benadering van de unieke patiënt.

Thema 2: Richting netwerkgeneeskunde. Medisch specialisten nemen het voortouw bij de ontwikkeling van zorgnetwerken van zorgprofessionals (netwerkgeneeskunde), zowel fysieke als digitale netwerken. Een zorgnetwerk neemt de behoefte van de patiënt als uitgangspunt vanuit de gedachte dat verschillende ‘spelers’ in het netwerk op verschillende momenten waarde kunnen toevoegen in het belang van de patiënt.

Thema 3: Betrokken bij gezondheid en gedrag. Medisch specialisten spelen in 2025 een grote rol in preventie, zowel voor de algehele samenleving als voor de individuele patient.

Thema 4: Voorop in vernieuwing. In 2025 bedenken en beoordelen medisch specialisten samen met de patiënten technische en digitale innovaties. Ziekenhuisorganisaties zijn ingericht op het helpen implementeren en ontwikkelen van deze innovaties. In 2025 kunnen patiënten door de ontwikkeling van ‘big data analysis’ gecombineerd met ‘wearables’en thuisdiagnostiek waarschijnlijk sneller een diagnose krijgen. Zelfmanagement van chronische ziekten met online ondersteuning is dan goed mogelijk.

Nederland als internationaal voorbeeld. De Nederlandse zorg wordt net als op veel andere gebieden, zoals bijvoorbeeld watermanagement en ons (nog altijd) prachtige sociaal stelsel, bewezen vaardigheden waarin wij immers al heel lang uitblinken een internationaal voorbeeld. Patiënten en medisch specialisten in de hele wereld zullen hier voortaan allemaal van kunnen profiteren.

Een ambitieuze en vooruitstrevende kijk op de medische zorg, zeker gezien de situatie die wij nu kennen, waarin werkdruk, werkstress en bun-out klachten inmiddels meer regel zijn dan uitzondering. Natuurlijk is er de afgelopen jaren best vooruitgang geboekt ten aanzien van kwaliteit, transparantie en doelmatigheid, maar de zorg voor patiënten is ook nog steeds niet zo transparant als zou moeten en is veel te weinig patiënt gericht. En dat is toch wel gek.

Vertrouwen. Om hier verandering in te brengen formuleert de (FMS) Federatie Medisch Specialisten in het visiedocument 2025 een aantal voorwaarden. De meest opvallende gaat over het ontwikkelen van ‘gerechtvaardigd vertrouwen’, daar waar nu wantrouwen vaak leidend is. Dit betekent, dat medische professionals inzicht moeten geven over wat de kwaliteit en uitkomsten van zorg zijn. In 2025 zal er meer en betere informatie over kwaliteit en doelmatigheid beschikbaar moeten zijn.

Hierdoor zal de kwaliteit van de zorg worden verhoogd en het vertrouwen van de patiënt in dezelfde zorg en daarmee de medisch specialisten verbeteren. Dit ‘gerechtvaardigd vertrouwen’ moet en zal, wat de (FMS) Federatie Medisch Specialisten betreft, dus de basis zijn van een betere samenwerking met de patiënt. De patiënt bepaalt immers als eindgebruiker of de zorg bijdraagt aan zijn of haar kwaliteit van leven. De relatie tussen de patiënt en de medisch specialist is in 2025 dus vooral gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven voor de patiënt. Een behandeling met een veel meer holistische benadering dan nu het geval is.

Positieve werkidentiteit. Een betere samenwerking en een meer holistische benadering betekent meer aandacht voor de zogenoemde ‘zachte’ kant van het zorg proces. Daarom is in 2025 veel meer aandacht voor ontwikkeling van zaken als positieve werkidentiteit.

Empathie, engagement, plezier en motivatie. Optimaliseren van zingeving en voldoening in het werk en werkzaamheden.

Deze holistische benadering komt ook terug in de organisatie van de zorg. Zorgnetwerken of ook netwerkgeneeskunde genoemd. Netwerkgeneeskunde zullen worden opgezet, fysiek en digitaal. Het uitgangspunt van een zorgnetwerk is de behoefte van de patiënt. Betrokken specialisten en toeleveranciers verrijken door het toevoegen van zaken die van belang zijn het zorgnetwerk, juist in het belang van de patiënt.

Preventie. In het visiedocument 2025 zijn preventie en innovatie een belangrijk onderdeel. Medisch specialisten bieden op het gebied van preventie concrete handvatten aan hun patiënten. Dit doen zij op basis van verbeterde en nieuw opgedane kennis over de relatie tussen ondermeer leefstijl, gezondheid, ziekte en over de effectiviteit van preventieve interventies.

Innovaties. In 2025 zijn medisch specialisten samen met patiënten meer betrokken bij het bedenken, ontwikkelen en beoordelen van innovaties binnen de zorg. Ziekenhuis organisaties zijn gericht op het helpen door ontwikkelen en implementeren van deze innovaties. In 2025 kunnen patiënten, door gebruik van big data analysis, gecombineerd met ‘wearables’en ook thuis diagnostiek sneller een beeld krijgen van hun persoonlijke medische situatie. Ook zal online ondersteuning van patiënten met chronische ziekten in grote mate voorkomen.

 

 

 

Deel dit bericht:
Geplaatst in Tips van Jerry.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.