40 procent medisch specialisten zeer vermoeid.

Al voor langere tijd kampen de OK`s, net als veel onderdelen in ziekenhuizen met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Dit komt vooral voor in de grote stadsziekenhuizen.

Nu inmiddels al weer enige tijd geleden werden daarom als goed voorbeeld een hekel punt als de scheiding van electieve en spoedeisende ingrepen aangepakt.

Lees verder

Ook in 2019 > duurzame inzetbaarheid<

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderkent de stress-problematiek op het werk en vroeg onlangs wederom speciale aandacht voor werkstress. Stress op de werkvloer is volgens SZW beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werk gerelateerde psychische ziektes. Het ministerie roept werkgevers en werknemers op om met elkaar in gesprek te gaan over werkstress.

Managers, investeer in jezelf én in je kostbaarste investering. Je personeel!

Lees verder

HOB vs HNB * Welke stijl gebruikt u?

HOB vs HNB *

De beoordeling oude stijl (HOB) helpt een medewerker en daarmee ook de organisatie niet verder.

Gelukkig lijkt er een kentering te komen in de wijze van beoordelen. Werkgever en werknemer willen hierin een stap maken. Dit is een belangrijke ontwikkeling. Immers ook hier geldt dat je het zelf ook graag moet willen. Lees verder

Burn-out Bore-out Fade-out

Onlangs sprak ik onder het genot van een kopje thee met een bevriende bedrijfsarts, tevens sparringpartner, over welke in haar ogen drie belangrijkste onderwerpen er de laatste tijd de revue passeren in de spreekkamer. Voorwaarde was dat het wel onderwerpen moesten zijn waar ook zij zelf en haar collega artsen steeds vaker mee te maken hebben.

Het resultaat: De rol van de manager, conflict situaties en burn-out klachten.

Burn-out is nosologisch gezien geen ziekte. Het is “a state of vital exhaustion”

Lees verder

De digitale burn-out – Het bestaat echt!

Steeds meer mensen klagen over stress. In hun baan, maar ook privé leven en het aantal burn out klachten neemt toe. Deze problemen heb ik ook voor het voetlicht gebracht in mijn vorige blog “Investeer in je kostbaarste investering”,  in Ok Nieuws.nl.

Stress gerelateerde problemen worden versterkt en verergerd door overmatig gebruik van mobiele telefoons , smartphones, tablets enzovoorts. We zijn allemaal meer en meer bereikbaar, zelfs in onze broodnodige vrije tijd. Lees verder

13 t/m 16 november 2017: Week van de Werkstress

Week van de werkstress

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderkent de stress-problematiek op het werk, en vraagt deze maand wederom speciale aandacht voor werkstress. Stress op de werkvloer is volgens SZW beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werk gerelateerde psychische ziektes. Het ministerie roept werkgevers en werknemers op om met elkaar in gesprek te gaan over werkstress.

Managers, investeer in jezelf én in je kostbaarste investering. Je personeel!

Lees verder

Nederlandse specialisten de beste van de wereld in 2025?

Nederlandse specialisten de beste van de wereld in 2025?

Nederlandse medisch specialisten moeten in 2025 aantoonbaar de beste zorg ter wereld kunnen leveren. Wat betekent dit precies?

Grotere transparantie, intensievere samenwerking en een holistische aanpak. In de praktijk betekent dit dat de medische zorg volledig gewijd is aan de patiënt. De patiënt staat dus dan hopelijk weer centraal en de medisch specialist maakt deel uit van een flexibel netwerk van zorgprofessionals. Lees verder

Het beoordelingsgesprek

HOB vs HNB *

De beoordeling oude stijl (HOB) helpt een medewerker en daarmee ook de organisatie niet verder.

Gelukkig lijkt er een kentering te komen in de wijze van beoordelen. Werkgever en werknemer willen hierin een stap maken. Dit is een belangrijke ontwikkeling. Immers ook hier geldt dat je het zelf ook graag moet willen.

Tijd dus voor HNB Lees verder